Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2020

Wybrałam Ciebie. Z jasnym umysłem, sercem i głową wybrałam Ciebie. Gdybym musiała zrobić to jeszcze raz, też zdecydowałabym się na Ciebie, bez wahania.
Reposted frombarkwithme barkwithme vialeniwieec leniwieec
1626 ce43 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
0762 507c
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viainsanelife insanelife
5257 3277 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
1986 8677 500
Reposted frompeper peper via12czerwca 12czerwca
0519 93e5 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viaphilomath philomath
4592 8d3c 500
Reposted frompengin pengin viaphilomath philomath
4619 091e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaphilomath philomath
3387 c9ab 500
Reposted fromart-is-diverse art-is-diverse viaphilomath philomath
5121 abc6 500
Reposted frompiehus piehus vianadziejenadaremne nadziejenadaremne
[...] świat się nie zatrzymuje, żebyś mógł się pogrążyć w żalu. Któregoś dnia się budzisz i uświadamiasz sobie, że trzeba zacząć żyć, bo cóż innego ci pozostaje?
— Robert Dugoni
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
9665 6f55 500
Reposted fromtsukiyamashuuu tsukiyamashuuu viaphilomath philomath
1817 29c3
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaphilomath philomath
1857 2897 500
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaphilomath philomath
0037 f0f9 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaphilomath philomath
3061 0bf7 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaphilomath philomath
1544 81d8 500
Reposted frompeasorela peasorela viaclaudelle claudelle
- Czego boisz się najbardziej?
- Śmierci. Utraty rodziców. Zostania tutaj do końca życia. Tego, że nigdy nie odkryję, co powinnam robić w życiu. Bycia zwyczajną. Utraty wszystkich, których kocham.
— Jennifer Niven
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaclaudelle claudelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...