Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

0400 7d36
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
5795 1bc9 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaclaudelle claudelle
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viaclaudelle claudelle
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawakened awakened
4774 aceb 500
Reposted frompiehus piehus viaawakened awakened
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Świat urządzony jest tak, że czasem musisz zrobić coś, na co nie masz ochoty, z ludźmi, których nie lubisz, i w miejscach, za którymi nie przepadasz. Znajomi będą znikać z twojego życia równie łatwo i szybko, jak się w nim pojawili. Stracisz pieniądze, zepsują ci się różne rzeczy, a twój pies zdechnie. Ale wytrzymasz to wszystko, i dobre, i złe momenty, tak jak wcześniej.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazoou zoou
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viazoou zoou
0521 1796
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
3014 ef74 500
Reposted fromyannim yannim viazoou zoou
2940 9677 500
Reposted frompiehus piehus viaclaudelle claudelle

July 02 2019

8905 cf91
Reposted fromloverdose loverdose viaeternaljourney eternaljourney
1790 fe46 500
Reposted fromsoftboi softboi viaBetterDays BetterDays
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle vialovelyybubbles lovelyybubbles
8672 46a3 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte via12czerwca 12czerwca
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
9558 a2c7 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
0211 9156 500
Reposted fromdoope doope viaeternaljourney eternaljourney
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć. 
— 500 days of Summer
Reposted fromlovvie lovvie viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl