Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2019

Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako via12czerwca 12czerwca
2009 c6dd 500
Reposted fromimbryk imbryk viaclaudelle claudelle
8730 872b 500
Reposted fromzie zie via12czerwca 12czerwca

May 19 2019

2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney via12czerwca 12czerwca
0440 28e4 500

bandvxbesss:

this is my favorite thing ever

Reposted frommishonne mishonne via12czerwca 12czerwca
7330 3cfe 500
Reposted fromoll oll vialoveistrue loveistrue
Reposted fromtoft toft vialovelyybubbles lovelyybubbles
7525 5fca
Reposted fromfriends friends viaeternaljourney eternaljourney
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viaspontaneous spontaneous
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissAgness MissAgness vialoveistrue loveistrue
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viaawakened awakened
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viaawakened awakened
5333 ca2b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBetterDays BetterDays
1141 6f25
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl