Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

9712 0f89 500
Reposted fromoutoflove outoflove viakarna karna
6411 b487
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialeniwieec leniwieec

February 10 2018

4323 cebd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaawakened awakened

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

Otertinden

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
2135 01b1
Reposted fromumorusana umorusana viatake-care take-care
2286 26d5 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viainsanelife insanelife
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaawakened awakened
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
7505 fcca 500
Reposted fromrof rof vialeniwieec leniwieec
0490 8178 500
Reposted fromonlyman onlyman vialovelyybubbles lovelyybubbles
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz vialoveistrue loveistrue
7617 18c9 500
Reposted fromrof rof vialovelyybubbles lovelyybubbles
9364 aaa5 500
Reposted fromprzegrany przegrany vialovelyybubbles lovelyybubbles
Nie pozwól nikomu powiedzieć ci kim jesteś. Jesteś płomieniem, który nie może zostać ugaszony. Jesteś gwiazdą, która nie może przestać świecić. Jesteś tym, kim zawsze byłeś i to wystarczy. Każdy, kto patrząc na ciebie widzi ciemność, jest ślepy.
— Cassandra Clare
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
3850 d2ad
Reposted fromremeeember remeeember vialoveistrue loveistrue
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie viadreams-come-true dreams-come-true
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl