Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid via12czerwca 12czerwca
9307 b3f2 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaeternaljourney eternaljourney
5324 1890 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaawakened awakened
Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.
— Jack Canfield "Balsam dla duszy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawakened awakened
0861 8f76
2861 f78a 500
4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.

Zacznij dobierać znajomych, którym nie trzeba imponować drogim samochodem, stanowiskiem i ciuchami, aby być przez nich lubianym i akceptowanym. Takie fałszywe znajomości to farsa, która prędzej czy później wyjdzie Ci dupą. Otaczaj się ludźmi, którzy Cię cenią za to JAKI jesteś, a nie za to KIM jesteś.


— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl via12czerwca 12czerwca
Yosemite falls towering above the trees
Reposted fromintotheforest intotheforest via12czerwca 12czerwca
1348 3f76
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca

August 19 2018

2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viakarna karna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl