Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

5794 5386 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialeniwieec leniwieec
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna vialeniwieec leniwieec
 Posiadanie kogoś, kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo. 
Reposted fromlovvie lovvie
2344 9376
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viaeternaljourney eternaljourney
4777 f514 500
"Wpół do ciszy"
9649 6194
8491 33e7
Reposted fromonlyman onlyman viaeternaljourney eternaljourney
3389 7e5a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaagatojaa agatojaa
Inaczej się śpi kiedy mamy komu powiedzieć dzień dobry i dobranoc.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaclaudelle claudelle
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viaphilomath philomath
7977 c527 500

teenageers:

cofffee ?

Reposted fromSkydelan Skydelan viaphilomath philomath
8015 c87a 500
Reposted fromseaweed seaweed viapsychodelik psychodelik
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich. 
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromlovvie lovvie viakarna karna
Mało tego dobra na świecie. Dziękuję za każde, którego doświadczyłam.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakarna karna
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viakarna karna

June 07 2018

9487 baa1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl