Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2018

4029 d106 500
Reposted fromSanthe Santhe viachoise choise
9648 b625
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje viaspontaneous spontaneous
2630 88d2
2766 46ca 500
Reposted fromaggape aggape viadobby dobby
1899 23ef
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
8668 d56d

b-a-d-n-e-s-s:

▫️▪️

Reposted fromcrosslab crosslab via12czerwca 12czerwca
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 via12czerwca 12czerwca
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
— znalezione.
1451 eec8 500
Reposted fromwentyl wentyl viachoise choise
Reposted fromagridoce agridoce viaspontaneous spontaneous
4739 baa7
love
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Piotr C.
Reposted fromnutt nutt vialeniwieec leniwieec
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow via12czerwca 12czerwca
"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."
0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc vialoveistrue loveistrue
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialoveistrue loveistrue
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid vialoveistrue loveistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl