Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2019

8905 cf91
Reposted fromloverdose loverdose viaeternaljourney eternaljourney
1790 fe46 500
Reposted fromsoftboi softboi viaBetterDays BetterDays
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle vialovelyybubbles lovelyybubbles
8672 46a3 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte via12czerwca 12czerwca
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
9558 a2c7 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
0211 9156 500
Reposted fromdoope doope viaeternaljourney eternaljourney
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć. 
— 500 days of Summer
Reposted fromlovvie lovvie viaeternaljourney eternaljourney
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
1616 54e0
9812 bee9
Reposted frombearded bearded viaeternaljourney eternaljourney
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viaeternaljourney eternaljourney

June 12 2019

Życzę ci samych dobrych dni, dzielna dziewczyno! Przeszłaś więcej niż ktokolwiek mi znany, ale się nie poddałaś i wyszłaś z tego zwycięsko. Jesteś silniejsza, niż myślisz. Jesteś wspaniała i wartościowa. Nie zapominaj o tym.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako via12czerwca 12czerwca
2009 c6dd 500
Reposted fromimbryk imbryk viaclaudelle claudelle
8730 872b 500
Reposted fromzie zie via12czerwca 12czerwca

May 19 2019

2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl