Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2018

2701 bfb6 500
Reposted fromoll oll viaspontaneous spontaneous

October 12 2018

3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate vialeniwieec leniwieec
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeternaljourney eternaljourney
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viaeternaljourney eternaljourney
5207 9e84 500
Reposted fromLane Lane viaeternaljourney eternaljourney
The perfect Valentine’s Day.
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
Reposted fromnevermind336 nevermind336 vialeniwieec leniwieec
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
7971 7708 500
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viaeternaljourney eternaljourney
7697 c8ad 500
Reposted fromwestwood westwood viaeternaljourney eternaljourney
1673 e830 500
Reposted fromseaweed seaweed viaeternaljourney eternaljourney
0024 d0ef 500
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl