Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeniwieec leniwieec
6201 2ac3 500
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viasweetnothingg sweetnothingg
Reposted fromshakeme shakeme viasweetnothingg sweetnothingg

April 04 2017

4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viasweetnothingg sweetnothingg
Dobrze jest mieć Cię przy sobie wtedy kiedy jestem pomalowana, uczesana, ubrana w najlepszą sukienkę, ale też wtedy kiedy leżę obok Ciebie w dresie, kucyku i jem pizze a Ty w połowie filmu szepczesz mi do ucha, że jestem piękna. Dobrze jest żyć ze świadomością, że nieważne jak zły byłby nadchodzący dzień, zawsze gdy będzie dobiegał końca usłyszę Twój głos. Z Tobą nawet porażki nie bolą tak bardzo, z Tobą nie boję się być słaba
Reposted fromtruustme truustme vialeniwieec leniwieec
7422 03af 500
Reposted fromwestwood westwood viaphilomath philomath
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromFlau Flau viaphilomath philomath
7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd viaAmere Amere
6498 599c
Reposted fromslodziak slodziak viaAmere Amere
Nikt mi Ciebie nie zastąpi.
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaAmere Amere
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaAmere Amere
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viabadgal badgal
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadgal badgal
"Nie da się docenić szczęścia nie poznając smutku Ale nie płacz, że to koniec, bo tak na prawdę miałeś szczęście że to w ogóle kiedyś miało miejsce"
— Solar/białas
Reposted fromSalute Salute viabadgal badgal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl