Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

5498 e2df
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaawakened awakened
0044 e701 500
2958 5f9f
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaawakened awakened
6633 176f 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaclerii clerii
1779 f473 500

approach:

This would be an absolutely beautiful disaster.

Reposted fromtron tron viaeternaljourney eternaljourney

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viatake-care take-care
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia viatake-care take-care
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić
— Harlan Coben - Nie mów nikomu
Nie rozpamiętuj, bo się wykończysz.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaagatojaa agatojaa
1641 16e9
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viatake-care take-care
2411 6efe 500

September 22 2017

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viasweetnothingg sweetnothingg
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl